Bảo vệ Thiên Long có nguồn gốc từ hợp đồng hợp tác tư vấn ký năm 98 với công ty an ninh nhà nước duy nhất của Việt Nam (Cục Công an Việt Nam), Công ty Thăng Long.

Năm 2000, Thiên Long nhận được giấy phép dịch vụ bảo vệ đầy đủ và bắt đầu thành lập doanh nghiệp độc lập, tập trung cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các khách hàng đầu tư nước ngoài có nhu cầu về dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp (kim cương, trang sức, nhà máy dược phẩm cũng như đại sứ quán nước ngoài và 4 khách sạn sao).

Năm 2004, Thiên Long trúng thầu hợp đồng xây dựng dân dụng và an ninh lớn nhất lúc bấy giờ. Trong dự án xây dựng Đập (nhà máy điện 300 MW), Thiên Long đã triển khai 170 nhân viên bảo vệ và bảo vệ diện tích 2000 Ha.

Năm 2005, Thiên Long tham gia bảo vệ an ninh mỏ vàng. Đồng thời Thiên Long thành lập bộ phận Quản lý rủi ro (Sau này trở thành đơn vị riêng biệt: Opus Securitas Vietnam).

Năm 2006, Thiên Long được trao hợp đồng nhà máy lọc dầu quốc gia đầu tiên, triển khai 400 nhân viên bảo vệ và đảm bảo an ninh quốc phòng cao trên 367 ha khu vực an ninh quốc gia.

Năm 2010, tuân theo quy định mới về kinh doanh bảo vệ của Cục Công an sau khi phân tích diễn biến thị trường bảo vệ tại Việt Nam và bề dày 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bảo vệ và nghiên cứu thường xuyên về chương trình quản lý chất lượng tổng thể, Thiên Long đã phát triển nguyên tắc này. về đồng cung ứng an ninh.

We believe scaling startups require a radically different kind of agency

We start by listening and let that shape our design process, with our clients as partners every step of the way.

Now awesome impactful digital experiences that attract and engage. We create and deliver data-driven customer experiences that achieve extraordinary outcomes.
Image